26 June 2010

240610 SERASA


Kami cuba kan melabuh rawai di kawasan pulau pilong Pilongan tapi cuaca pada malam itu hujan dan berangin,rawai kami udah di bagi umpan mau nda mau labuh saja dekat pilau Muara ia tah hasil nya se ekor pari Daunan, ikan atu semua dapat memancing di kawasan Serasa pakai kail manual(kirikan)


21 June 2010

190610 KAWASAN SERASA


190610 Membubu ketam di Pulau Bedukang dan memancing di sekitar kawasan Serasa serta memasang pukat di kawasan Pulau Muara.

Hasil tangkapan ketam pada malam itu hampir satu cool box penuh mana kala memancing di ujung Serasa berhasil menaikan se ekor kerapu dan ketambak.
mana kala haisl pukat hanya se ekor sapihi kerana pukat kami hancur ter langar kapal polis. Pukat kami hancur terserst ke takat takat yang ada di Pulau Muara.