15 November 2008

141108 Kawan mengangkat bubu


Ini sebahagian dari hasil bubu yang di pasang kawasan Serasa,ikan berahan ,gumbir,kerapu dan lain lain lagi semua nya hampir 30kg.


141108 Muara /Srasa

Hanya ini lah tangkapan pada malam itu tiga ekor pari 2 ekor ketambak dan 2 ekor umpak. Air pasang besar se hingga pantai Serasa se bahagian nya tengglam.