02 June 2009

300509 LAUT PULAU PILONG PILONGAN


300509 LAUT PULAU PILONG PILONGAN
Kami turun merawai ikut kawan yang pakai perahu kuning ,ini lah hasil tangkapan malam itu .