01 May 2010

010510 EMPANGAN PADI WASANToman pertama ysng saya tumbangkan di Empangan padi Wasan.

Fadil yang biasa dengan perangai toman di sini.


Sunset yang menakjubkan di kawasan kami memancing.