20 December 2008

181208 MUARA/PELUMPONG181208 MUARA/PELUMPONG

Memancing di kawasan Serasa tetapi tidak mendangkan hasil se ekor ikan pun tidak berminat dangan udang hidup yang kami umpan kan,lalu kami pergi ke kawasan seberang Pelabuhan Muar, di sana baru lah kami berhasi menaikan bebapara ekor ketambak setelah itu kami berpindah lagi ke kawasan seberang Angkatan Tentera Laut di sana kami berhasil lagi menaikan beberapa ekor Umpak dan Ketambak.
Keadaan cuaca pada malam itu berangin  di kawasan Serasa sangat berombak dan demikian juga  di kawasan Muara se hingga lah tengah malam baru lah angin bertiup agak perlahan.