19 January 2008

170108 Ikan tapah sungai Belait

Dua kali turun casting lumayan jua oleh nya,turun mula mula dapat dua ekor  1 beratnya 8 kilo yang satu 2.5 kg esok nya turun lagi dapa lima ekor tapi nada yang kancang kancang paling bsaar 3 kg.