18 June 2008

170608 pelumpong170608 Pelumpong

Hasil tangkapan malam itu ikan Bawan, Umpak dan ikan yu.Ikan ikan ini ialah hasil dari rawai.Ikan Ketambak hasil dari memancing berdekatan dengan pancang besi di Pelumpong.