17 May 2008

160508 Pantai serasa

160508 Pantai Serasa.

Hari jumaat anak anak agak boring di rumah, jadi jam 2pm kami buat rancngan makan tengah hari di pantai serasa.
Kedalaman air 1.0 dan terus begitu hingga jam 4pm. Hanya ini lah tangkapan hari itu.Ikan sedang berpuasa masa ini.