06 January 2008

010108 malam tahun baru

Kalau sudah telamapau minat memancing walau pun ada acara maseh jua ada peraduan memancing semasa kami berkumpul bersama keluarga di kampung. Anak ku atu banar banar tapi kalah ia jua,hadiah nya sepisil plang tu, Tangkapan malam anak ikan tapah no 1,ada sekitar 20 ekor ikan belida dalam kolam ani campur ikan tapah ada jua belasan ekor tu.