23 April 2008

220408 Muara dan Serasa


220408 Muara dan Serasa.

Kami sampai seberang pelabuhan Muara jam 5.30 petang, di sana sudah dua buah perahu dan beberapa yang sedang mengambil uak uak untuk umpan rawai mereka. Setiap buah perahu mereka mengambil uak uak lebih dari 50 ekor,kami hanya mengambil 26 ekor sahaja, ini cukup untuk memancing hingga pagi.
angin agak kencang di kawasan serasa,maka nya kami memancing di kawasan pelabuhan muara dan ini lah tangkapan kami semalam.